Hậu Án Lệ Chi Viên

Hậu Án Lệ Chi Viên

Nội dung truyện Hậu Án Lệ Chi Viên

Năm 1427, Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, an bang định quốc.
Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, sử gọi là Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên triều Hậu Lê, tái lập Đại Việt, đổi Thăng Long thành Đông Kinh và đóng đô ở đấy. Lê Thái Tổ lấy niên hiệu là Thuận Thiên, năm này trở thành năm Thuận Thiên thứ nhất.
Năm Thuận Thiên thứ năm (tức năm 1433), Lê Thái Tổ qua đời, truyền ngôi lại cho Lê Nguyên Long, tức Lê Thái Tông. Năm 1434, Lê Thái Tổ đổi niên hiện thành Thiệu Bình, năm này trở thành năm Thiệu Bình thứ nhất.
Tiếp tục sự nghiệp của Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dùng đức cai trị, đời sống nhân dân có thể gọi là ấm no, hạnh phúc, thái bình thịnh trị.
Đấy là bối cảnh khởi đầu.
Về Nguyễn Trãi, ông là một cận thần của Lê Lợi, một công thần khai quốc mẫu mực. Nhưng người tài cũng như những ngôi sao sáng, chỉ sáng rõ trong đêm đen, nay đất nước thống nhất, sự tin dùng ít nhiều đã giảm bớt.
Cuối năm Thiệu Bình thứ ba, Nguyễn Trãi xin về ở ẩn tại Côn Sơn, lấy bút viết làm thú vui, nhưng vẫn trọn lòng nhân nghĩa, yêu nước thương dân.
Năm Thiệu Bình thứ tám (tức năm 1442), vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, sau đó về chơi ở Côn Sơn, khi về Đông Kinh, người thiếp của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ theo hầu. Lúc thuyền về đến Lệ Chi Viên, vua mất, triều đình liền gán cho Nguyễn Thị Lộ cùng Nguyễn Trãi âm mưu ám hại vua, bị xử tru di tam tộc.
Nhà Nguyễn Trãi lúc ấy có nhận một đứa trẻ nhỏ, tên là Minh Hướng, làm nô bộc trong nhà. Nguyễn Trãi hết mực yêu quý vì sự lanh lợi, sáng dạ của đứa trẻ này. Sau khi tai hoạ ập đến, nhà Nguyễn Trãi có bốn người thoát được, là Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phù, Phạm Thị Mẫn và Lê thị.
Minh Hướng cũng thoát, nhưng tứ cố vô thân, chẳng biết đi đâu về đâu, lòng oán hận triều đình đã cướp đi nơi cậu tự coi là gia đình của mình.
Cậu từ từ lăn lộn trong giang hồ, với những cơ duyên kì lạ, quyết tâm trở về trả thù nhà Nguyễn gia. Câu chuyện bắt đầu từ đây...
Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Hậu Án Lệ Chi Viên

Bình luận truyện Hậu Án Lệ Chi Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Early Frost

@phanthang123

Theo dõi

0
1
0

Truyện cùng thể loại