Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh Full / Chương 76 -- 80

A A A B

Chương 76 -- 80


*Chap 76:

Nằm đó với nỗi tức tối,nó liên miên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mấy tiếng đồng hồ sau, nó lờmở mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã gần tối rồi (Ngủ từ trưa tớigần tối ~_~!) 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hất nước lên mặt, cảm giác thật làsảng khoái và dễ chịu. Nó bước ra khỏi phòng, bụng lại kêu réo rồi, lò mò xuốngtủ lạnh tìm thức ăn. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lấy một hộp sữa, nó dốc vào miệng uống cứ như mấy bọn con trai. Cứ mải uống mànó không để ý rằng hắn đã đứng đó từ lúc nào, mặt lạnh như băng, xác khí tỏa radày đặc. Giật mình, nó buông hộp sữa xuống, một chút nữa thôi là sặc chếtrồi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh làm gì vậy? Làm tôi chút nữa là sặc chết rồi! Đúng là đồ điên! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lầm bầm rủa mãi mà không thấy hắn nói gì, chợt nó cảm thấy rùng mình. Hắn vẫnnhìn nó, mặt vẫn không biến sắc. Xác khí tỏa ra khắp người, nó bất giác đưa sữacho hắn, miệng lắp bắp 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh…. Muốn… muốn uống sữa sao? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -3TK là gì? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó giật mình, sao tự dưng hắn lại hỏi đến chuyện này? Không lẽ hắn đã biết gìrồi sao? Không được, có khi hắn chỉ là nghi ngờ thôi, vậy nên phải cẩnthận…… 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Thì….. tôi đã nói rồi……là… Trung Tâm The King ấy…Anh quên rồi hả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nằm ở đâu? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ở…….. ở……. ở trung tâm. Đúng rồi! Trung tâm The King thì phải nằm ở trungtâm!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tại sao tôi đi mỗi ngày mà lại không thấy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hắn cứ hỏi liên tục làm cho nó rối, chẳng biết nói gì. Cứ bịa ra rồi nóiđại 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ờ……. chắc là….. Người ta dẹp rồi….. À, thời buổi bây giờ do ít nhân tài quá đómà! Hì hì 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -The Kinh hay THẦN KINH? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Ôi thôi rồi, vậy là hắn biết rồi. Chết thật! Phải làm cái gì đây chứ? Xác khínhiều quá. Lần này thì tiêu chắc rồi!! Nhưng vẫn cố gắng để thoát tội, nó lạitiếp tục bạo biện 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Tôi không có nói là thần kinh nhé, là do anh tự nói đấy! Anh tự nói anhthàn kinh đấy nhé! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Và lùi từng bước về phía sau, nó lấy đà chạy lên phòng trốn trước. Nói gì thìnói, trong tình thế này thì 36 kế chạy là thượng sách. Vội cắm đầu chạy thậtnhanh. Đóng xầm cửa. Nhưng lạ là nó chẳng nghe thấy tiếng hắn chạy theo hay gọilại gì cả!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chợt điện thoại vang lên bài 3 con gấu. Là tin nhắn….. tin nhắn chứa xác khí(T_T) 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) [Tôi cho cô 10s để trở xuống! Hậu quả khó lường!!] 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Không như những lần trước, hắn không hù dọa nữa mà đưa ra một câu cứ như là kếtcục luôn vậy. Ngậm ngùi mở cửa bước xuống, hắn đang ngồi cùng Duy vàLong. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đi đến đứng đằng sau với ý muốn rằng hắn không để ý thì coi như khỏi phải làmgì hết. Nhưng nào có được đâu!! Hắn buông ra một câu tỉnh bơ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hai đưa bây muốn ăn hay uống gì không? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Long, Duy nghe nói thì ngơ ngác hỏi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mày lấy cho tao uống hả? Sao tốt đột xuất vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vậy bây giờ có uống không? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Có cơ hội thì dại gì mà không tận dụng, vậy là hai tên đó lại nháo nhàolên 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tao uống pepsi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tao uống café 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Dứt câu, hắn quay qua nó nói ngắn gọn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Suối, pepsi, café 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hiểu luôn! Tức điên dại, nó ngậm ngùi đi lấy. Duy, Long mặt đơ ra vì nó răm rắplàm theo lời hắn. Một lát sau cầm lên những thứ hắn yêu cầu. Mà thật ra thì nóđâu có hiền mà để yên như vậy. Pepsi thì nó lắc lên cho đầy ga, cafe thì nó bỏmuối. Còn nước suối thì nó để im, mắc công lại chọc giận hắn thì hậu quả nóphải gánh chịu. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đặt từng thứ lên bàn, nó giả vờ ngồi xuống xem tivi. Thật ra thì nó đã cười sẵnlúc ở sau bếp rồi, lên đây chỉ việc ngồi giả vờ như không biết gì thôi. Vậy màvẫn không nhịn được. Tên Long thì bị nước bắn lên cả mặt và áo. Còn tên Duy thìphun ra hết, mặt nhăn như khỉ. Ôm bụng cười đến độ điên dại. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hắn cũng khẽ cười nhìn hai thằng bạn bị nó cho một vố. Long, Duy nhìn thôi cụngbiết là tại ai, hai tên mặt đỏ len vì giận. Nhìn nó đồng thanh hét to 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -BẢO NHI!!!!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Sau một hồi cười xong đã đời, nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, làm gương mặt thảnnhiên trả lời 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Gì? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cô biết đây là nước ngọt có ga? Sao cô lại lắc lên như vậy hả?????- Tên Longvừa đưa lon pepsi lên, vừa nhăn mặt. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Tất nhiên là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên trả lời với vẻ mặt tỉnhbơ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi không có lắc nhé! Lúc nãy cầm lên tôi sơ ý làm rơi thôi!! Vậy nên đó khôngphải là lỗi của tôi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Duy thấy vậy cũng lợi dụng thời cơ lên tiếng 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vậy cái này chắc chắn là lỗi của cô!! Café sao cô lại bỏ muối? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cái này có tới hai lý do: Thứ 1 là tôi không biết làm cafe, thứ 2 là….. chắctôi cầm nhầm hủ đường thành hủ muối. Vậy nên sorry nhé!! Hì hì 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Xong! Hai tên chẳng biết nói gì hơn, ngồi ngán ngẩm. Tên Long phải đứng lênthay đồ. Tên Duy thì tự đi rửa luôn cái ly, mắc công nhờ nó, nó lại đập thìkhốn. Và tiếp tục ngồi thản nhiên xem tivi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Mặc dù nó không làm gì hắn nhưng vẫn không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Nếubắt nó làm thì sao nhỉ? Hắn chẳng thấy vui, muốn nó quan tâm hắn, cứ như làngười yêu ấy. Nhưng mà làm sao mà bắt nó quan tâm hắn được! Haizzz, nếu cứ bắtép nó như vậy thì hắn chẳng lấy điểm được mà có khi nó sẽ ghét hắn. Thôi thì bỏqua vậy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Một ngày nữa lại trôi qua, thật ra nó có giận gì ai. Chút xíu là nó lại quên!Trận cười hả hê lúc nãy cũng chẳng làm nó giận gì ai nữa. Chỉ sợ hai tên Long, Duygiận nó thôi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) 6:45 Am 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lại phải đi học, haiz. Tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá. Chỉ gọi điện về hỏi thămthôi thì chẳng vơi đi thương nhớ được là mấy. Nhất định tuần sau nó sẽ về thămba mẹ! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vì lấn trước lúc thi bóng chuyền với bọn Thảo Trang nó đã hứa với ông thầy làsẽ suy nghĩ lại. Bây giờ Thảo Trang đột nhiên nghỉ học nên ông thầy đã năn nỉnó vào đội thay cho Thảo Trang đi thi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Sau hôm nó bị bắt về, nó nghe tin đâu là gia định Thảo Trang và gia đình Lâm bịphá sản vì một thế lực nào đó làm. Nó có hỏi thì hắn nói không phải do hắn làm.Hắn hiền hơn, chỉ đuổi học bọn đó thôi. Nếu hắn không đuổi học thì hai người đóvẫn có thể tiếp tục học vì học phí đều được thanh toán vào đầu năm học. Chỉ cóNguyệt Mỹ là vẫn còn có mặt ở trường, mấy lần nó thấy con bé. Nhưng hình nhưNguyệt Mỹ cố tránh mặt nó. Không biết tại sao tất cả đều bị đuổi học còn NguyệtMỹ thì không. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, thật ra thì nó thấy đuổi học làcó mạnh tay quá. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Học hết buổi, nó thay đồ và đi đến nhà thi đấu. Nó đã xin ông thầy thay thếluôn cả Ly và Tuyết để cho Mi, Lam thi cùng nó. Vì Ly, Tuyết chẳng ưa gì nó,nếu thi chung mà hai người đó không hợp tác thì cũng chẳng làm được gì. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Cả bốn tên kia cũng có mặt ở đó làm cho đám con gái lại nháo nhào lên. Thật sựlà không thể tin được vì bọn hắn đến mà cuộc thi lại bị hoãn lại trong khoảng15” người ta mới dẹp được hết đám hỗn loạn. Tin được không khi mà đội củatrường Sky cũng nhào đến chỗ bọn hắn! Thật là! Chắc trường Sky cũng có hotboychứ! Chỉ có đều không ai rãnh như bọn hắn mà thôi!

*Chap 77:

Đối thủ hôm nay của tụinó thật sự rất nặng kí, cả ba đều to con hơn tụi nó, chuyên nghiệp hơn cả tụinó, và nhìn mặt mày…… bặm trợn hơn tụi nó. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Sau khi dẹp xong đám con gái mê trai, trận đấu được bắt đầu. Đội bên trường Skyđều ra những đòn rất mạnh làm cho tụi nó đỡ thôi cũng muốn hết sức, chẳng có cơhội phản công. Nhưng nhỏ con hơn đâu có nghĩa là thua, tuy bên kia mạnh nhưngdi chuyển chậm và dần dần tụi nó đã tận dụng được điều đó. Đánh theo kế hoạchlà, cho bọn bên kia “tập thể dục”, chạy qua chạy lại, nhưng không được để bóngra ngoài vạch. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Kế hoạch thực hiện khá thành công, kết thúc hiệp một, tụi nó dẫn trước đội kia3 điểm. Bọn kia thì tức tối, trong khi đó tụi nó lại đang vui mừng với chiếnthắng tạm thời của mình. Mặc dù đang dẫn trước nhưng tụi nó không hề tỏ rakhinh địch, như vậy chẳng tốt tí nào. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đi đến chỗ bọn hắn, bọn hắn đang ngồi với cả lớp. Hôm nay cả lớp đều đến cỗ vũcho tụi nó, chưa gì hai tên Duy, Long đã “phóng” ra, miệng thì cứ khen khôngngừng “Mi giỏi quá!”….. “Lam hay quá!”, còn nó thì hai tên đó không dùng lờinói mà lại dùng hành động. Vừa bước đến, Quân đã chạy tới đưa cho nó chai nướcsuối miệng kèm theo một câu yêu cầu “Nhi uống đi!” rồi cười thật tươi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Cảm ơn Quân một cái rồi nó dốc hết gần nửa chai nước. Còn hắn thì lại đưa chonó cái khăn, chã thèm nói một tiếng. Vậy nên nó cũng cầm…. à không, nó giật lấycái khăn rồi đi tới chỗ cái ghế ngồi, không thèm cảm ơn lấy một tiếng. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Bên đội Sky hiện giờ đang bàn một kế hoạch mới để có thể chiến thắng. Lúc mớigặp cả ba người đều không ưa tụi nó mặc dù tụi nó chẳng làm gì sai cả, nhưngbây giờ thì từ không ưa đã chuyển thành ghét. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Bây giờ làm gì đây? Tụi nó chơi như vậy thì khả năng chúng ta thua cuộc rấtcao!- Cô gái tóc cột cao nhìn vào người kia nói 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ừ! Không ngờ tụi nó lại tìm ra khuyết điểm của chúng ta nhanh như vậy!- Vừalấy khăn lau đi mồ hôi, cô gái kia đáp trả lại bạn mình 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nãy giờ chỉ có một người là không lên tiếng, đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Mắtkhông rời khỏi tụi nó, chợt đôi môi nhếch lên một nụ cười. Phải! Vì một lí donào đó cô ta được chọn làm đội trưởng. Và bây giờ một kế hoạch đã được địnhra. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chúng ta sẽ không thua đâu! Tôi đã có cách 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vừa nghe cô đội trưởng của mình lên tiếng, hai người kia lại hớn hở 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Sao? Cách gì? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nhìn theo hướng Lam đang đi, cô ta lại nhếch môi cười một cái 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Đó là kế hoạch của tôi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Sau đó đi đến nói nhỏ với một người khác. Gật đầu vài cái, cô gái đó bắt đầubước theo Lam. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lam đi vào nhà vệ sinh, sau khi nhỏ trở ra, chợt thấy một người đứng ngay trướccửa. Chẳng để tâm mấy, tâm bước ngang qua. Nhưng chưa kịp thì bị người kia chặnlại, khá ngạc nhiên, nhỏ hỏi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Có chuyện gì vậy bạn? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -À… Lúc nãy có một người cần tìm bạn, người đó chờ ở chỗ kia? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ai vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mình không biết, một người con trai 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lam tự hỏi không biết người đó là ai, để giải đáp thì điều duy nhất bây giờ lànhỏ phải đi theo người kia. Bước theo đến một căn phòng, nhỏ bước vào trước đểxem mặt người kia, nhưng chẳng thấy ai. Vừa định quay lại hỏi, thì cánh cửaphòng đóng xầm lại 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này, bạn làm gì vậy? Thả tôi ra!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đập cửa liên hồi nhưng không nghe tiếng động. Chắc là người kia đã bỏ đi rồi,Lam cứ tiếp tục đập cửa và kêu để mong tìm được một sự giúp đỡ. Nhưng vẫn khôngcó ai, điện thoại, đồ đạc nhỏ đều để ở chỗ bọn hắn hết rồi. Không có cách nàođể liên lạc với bên ngoài cả. Phòng thì chỉ toàn là sách, thất vọng, nhỏ ngồiphịch xuống. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Bên ngoài, tụi nó bắt đầu nóng ruột. Trận đấu sắp tiếp tục mà chưa thấy Lamđâu. Chạy đến nhà vệ sinh tìm thì không thấy. Cuối cùng thì trận đấu tiếptục. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Tụi nó phải chọn lựa, một là thi tiếp còn hai là bỏ cuộc. Quyết định thi tiếp,chỉ còn nó và Mi. Đội hình bị thiếu, cả 2 cho dù ăn ý như thế nào cũng khôngthể đánh lại. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Trong khi đó cả đám bọn hắn thì chạy đi tìm Lam.

Bây giờ tụi nó muốn tậptrung cũng không được. Tụi nó đang lo cho Lam, điều đó càng khiến tụi nó khôngthể tập trung được và để cho đội kia ghi điểm nhiều hơn. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Cho đến khi trận đấu kết thúc. Lam vẫn chưa xuất hiện, tụi nó thua nhưng chỉthua 4 điểm thôi, nếu có Lam thì đã thắng chắc rồi. Mặc dù thua nhưng tụi nóchẳng quan tâm tới điều đó. Chạy ngay đi tìm Lam mà không để ý thấy nụ cười đắcthắng của đội kia. Không biết nhỏ đi đâu, tìm mãi mà chẳng thấy, tụi nó đànhphải bước ra về. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đi đến một căn phòng ở đầu sảnh, nó nằm ở đằng sau nhà vệ sinh. Chợt nghe tiếngđạp cửa ở hướng đó kèm theo tiếng kêu cứu của Lam. Tụi nó vội chạy tới, cửa bịkhóa. Tránh xa ra một chút và chỉ với một cước, hắn đã đá sập cánh cửa. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vừa mới thấy tụi nó, Lam đã nhào ra khóc không ngừng, nhỏ sợ bị nhốt. Mãi lúcsau nhỏ mới kể được hết mọi chuyện. Trường Sky thật là quá đáng, không ngờ lạigiang xảo đến vậy. Nhốt Lam ở chỗ khuất như vậy có thể tránh được tìm thấy Lamtrong lúc đang thi đấu. Duy tức lắm đòi tìm bọn đó nói cho ra lẽ. Nhưng lại bị Longngăn lại. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mày làm vậy thì có ích gì đâu. Đưa Lamvề nhà trước đi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Không nói gì, Duy kìm nén cơn giận, đi đến chỗ Lam và đưa nhỏ về. Hôm nay làmột ngày dài đối với mọi người cì phải lo lắng cho Lam. Và nó chợt nhớ ra mộtđiều rằng, nó đã hứa là sẽ trả lời cho Quân trong vòng một tuần và ngay mai làngày nó phải trả lời Quân. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Cả đêm hôm đó nó ngủ không được vì mãi suy nghĩ. Quân là một người tốt, Quânđối với nó luôn quan tâm, nhưng thật sự thì cảm giác của nó đối với Quân làtình bạn hay tình yêu? Nó không rõ điều đó. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) 6:30 Am 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó đến trường và hẹn Quân, ra về nó sẽ nói điều mà nó muốn nói. Mặc dù vẫn chưabiết nên trả lời như thế nào. Nhưng vì đã nói với Quân là một tuần thì đúng mộttuần nó phải trả lời 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, cả năm tiết nó đều dùng để suy nghĩ về Quân,để có thể cảm nhận điều thật sự trong tim nó Quân là ai. Và nó đã có câu trảlời, sắp xếp hết tập vở, nó chuẩn bị đi gặp Quân ở nhà xe. 

*Chap 78:

Ngày trôi qua nhanhchóng, tiếng chuông hết giờ vang lên. Vội bỏ hết tập vở vào cặp, hôm nay nó sẽnói rõ mọi chuyện. Quân đã đi xuống trước rồi, lúc nó nói vói Quân rằng sẽ chocậu iết câu trả lời, mặt Quân có chút gì đó lo lắng, và hớn hở. Nhưng dù sao đinữa thì câu trả lời của nó đã rõ rồi, rất rõ! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Bước nhanh xuống, mong cho ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nghe giọng hắn gọi sau lưng, nó quay lại nhưng không lên tiếng, có lẽ nó đã mệtmỏi vì phải suy nghĩ. Nhìn hắn và chờ hắn nói tiếp 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hôm nay cô đi chơi với tôi được không? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Đi chơi? Tôi bận rồi! Để khi khác đi, vậy nhé! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi chạy luôn một mạch mà không chờ hắn nói gì cả. Nhà xe đã vắng, mà vốn dĩbình thường nó đã vắng rồi, vì học sinh trường này toàn được đưa rước mà! Kiarồi, Quân đang đứng đựa vào chiếc AB, có lẽ trong đầu Quân lúc này đang dự đoáncâu trả lời. Vì đối với Quân, nó có thể có tình cảm hoặc không! Lúc này lúckia, không thể đoán chắc được. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đến gần chỗ Quân, Quân thấy nó lại cười gượng gạo, rồi lên tiếng trước 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nhi khoan nói đã! Đi với Quân đến một nơi được không? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Gật đầu, dù sao thì nó cũng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Ngồi lên xeQuân, lần này thì nó không hỏi đi đâu nữa! Chỉ im lặng để Quân chở nó đi thôi,gió thổi mơn man, nó muốn ngủ! Ngủ cho qua hết mọi chuyện. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Kít!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Xe dừng lại ở khu vui chơi. Nó khá ngạc nhiên, đây là lần thứ 2 đến đâyrồi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Quân muốn chơi tàu lượn siêu tốc nữa hả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, Quân cười một cái. Rồi lại chợt nghiêm mặt, nóimột cách cầu khẩn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nhi cho Quân ngày hôm nay nhé! Hết ngày hôm nay thôi, được không? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ừ! Được thôi! Đi chơi xả stress, vui mà! Hì hì! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chỉ chờ nó nói có vậy, Quân nắm tay nó kéo vào trong. Khá ngạc nhiên, nhưng nókhông rút tay lại. Hắn từng nắm tay nó, lúc trong bữa tiệc. Cảm giác của haingười không giống nhau, Quân nắm tay nó chặt, hắn cũng vậy. Nhưng cảm giác khácnhau, không biết khác ở điểm nào nữa, nhưng nó cảm thấy bàn tay hắn ấm áphơn!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Quân kéo nó đến chiếc đu quay, chiếc đu quay vì Nguyệt Mỹ mà nó không lên được.Quân nhìn nó cười 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Lần trước đi rồi nhưng lại không được đi cùng Nhi, nên hôm nay đi lại một lầnnữa xem cảm giác ra sao? Có khác với lần trước không? Quân thật sự rất muốnbiết! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Và nhanh chóng mua 2 vé, lần này thì nó vọt lên nhanh chóng, sợ nếu giống lầntrước nữa thì nó lại phải ngồi tự kỉ làm mặt khỉ một mình. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chiếc vòng được xoay từ từ len cao. Quân lấy chiếc ống nhòm đưa cho nó, rồi kêunó nhìn xuống dưới. Nó cũng cầm và cũng nhìn! Rồi lại chợt cười ha hả!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Quân ơi! Bạn Quân ngồi ở dưới chờ kìa!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Đâu? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Mặt Quân ngơ ngác, không biết nói bạn nào. Đưa cái ống nhòm cho Quân rồi chỉtay xuống. Quân nhìn theo rồi chợt mặt méo xệch! Quay qua nhìn nó 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Bộ mặt Quân giống vượn lắm hả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hè hè, cứ như hai anh em song sinh ấy!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi lại thấy Quân không nói gì, măt cứ ủ rũ! Làm nó vội đính chính 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nhi chỉ nói đùa thôi! Đừng tưởng thật đó nha!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -………….- im re

-Nè! Giận thậthả?? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó từ ngồi đối diện nhảy qua ngồi cạnh Quân, cúi xuống để nhìn biểu hiện trênmặt Quân! Chợt Quân đứng lên một phát làm nó giật mình! Miệng lại cười toetét 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nhi là đồng loại của Quân nhé! Vậy Nhi cũng là vượn!! Hehehe!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Yà! Thì ra nãy giờ Quân giả vờ sao? Làm Nhi giật mình! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Và ngay sau có là nó nhào tới với một hành động là cù Quân, một hành động vôthức, như lúc nhỏ nó và Quân thường đùa với nhau. Vì nó nhào tới cộng thêm tácđộng mạnh, hai người dồn qua một bên và hậu quả là cái lồng chao đảo. Làm nó sợlồng rớt nhào tới ôm Quân cứng ngắt. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Hết vòng rồi! Hai cô cậu làm ơn xuống dùm tôi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Mãi lo giỡn mà vòng xoay kết thúc lúc nào chẳng hay, và nghe tiếng ông soát véquát nó với Quân mới sực tỉnh. Quân vội đứng dậy, nó với Quân đi ra ngoài. Cơnhoảng lúc nãy làm tim nó nhói lên, cố gắng đứng đi thẳng như không có chuyệngì. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Quân ơi, Nhi khát nước, mua giúp cho Nhi chai nước đi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Quân gật đầu, để nó đứng đó rồi chạy đi mua nước. Vội lôi trong túi ra vỉthuốc, từ lúc biết mình bị bệnh đến giờ, nó chỉ biết uống thuốc để giảm đi cơnđau thôi, còn việc bệnh sẽ phát tác thì nó không còn quan tâm nữa. Tách ra mộtviên bỏ vào miệng, điều này đối với nó thật là khó khăn, nó sợ uống thuốc màbây giờ lại không có nước. Cố gắng nuốt trôi viên thuốc xuống cổ họng. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nước đây, Nhi uống đi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chộp lấy chai nước, nó uống như muốn xua đi vị đắng trong miệng, thật là khóchịu, sao lại không có thuốc nào ngọt một chút cơ chứ? Nếu có thì lúc đó nó sẽuống thuốc như ăn kẹo, nhai rôm rốp rồi nuốt ực một phát mà không cầnnước. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chúng ta đi tiếp thôi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi lại đi tiếp, hơn mấy giờ đồng hồ liền nò với Quân chơi gần hết các trò ởđây. Ăn uống đủ thứ, nhưng điều tệ hơn là nó phải uống đến 3 viên thuốc giảmđau. Chẳng hiểu tại sao cơn đau lại ập đến liên tục. Nó phải kìm nén nhiều lắm,thuốc hầu như không có tác dụng, đau thắt. Nhưng nếu không có thuốc thì chắc lànó đã ngất từ lâu rồi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hết trò chơi rồi, bây giờ đi sở thú nhé! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Quân dắt nó vào cái sở thú nhỏ cạnh khu vui chơi. Ở đây không lớn như cái khusinh thái trước, mấy con thú đều bị nhốt lại. Nhưng bù lại thì nó được xem mấycon thú, mà không phải chạy nhanh như lần trước nữa! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi lại đi xem phim, đi dạo mát, mọi nơi Quân đưa nó đi đàu có cùng một điềulà, hình bong hắn luôn hiện về trong đầu nó. Trời cũng chập tối nhanh, Quân đưanó về nhà, dừng lại cách nhà hắn một đoạn, đã đến lúc rồi. Bước xuống xe, nó imlặng hồi lâu, rồi lên tiếng 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cảm ơn Quân vì hôm nay nhé! Hôm nay Nhi vui lắm!! Cảm giác….. rất giống khixưa! Giống như khi còn bé! Giống như chúng mình đã từng nói......... Mãi mãi làbạn thân! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Câu nói của nó như vết dao cứa vào tim Quân, Quân cố gắng níu kéo một ngày vớinó chỉ để mong thay đổi được suy nghĩ và câu trả lời của nó thôi, nhưng rốtcuộc thì cũng chẳng ích gì. Phải! Đối với nó Quân chỉ là bạn, mãi mãi là vậy,vì tim nó chỉ cho phép giới hạn ở đây thôi. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Khẽ hít một hơi thật sâu, Quân cố gắng cười rồi nhìn nó 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chúng ta sẽ mãi là bạn, bạn thân nhé! Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì Nhi hãygọi cho Quân, Quân luôn sẵn sàng ở bên cạnh Nhi. Nhi đừng lo cho Quân, ngườiđẹp trai lịch lãm như Quân thì không ế đâu! Hehe, có khi Quân sẽ lấy vợ trướcNhi đấy! Lúc đó thì Quân sẽ mời Nhi làm Phù dâu!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó bật cười vì câu nói của Quân, điều đó làm nó cảm thấy dễ chịu phần nào 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Được thôi! Quân nhớ đấy nhé! K mời là Nhi đốt tan nhà thờ và phá lễ cưới củaQuân luôn đấy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi chợt, một cảm giác gì đó len lỏi trong long nó, nó thấy có lỗi với Quân.Bất giác tiến tới ôm lấy Quân, nó nghĩ đây là điều duy nhất mà nó có thể làmcho Quân thôi, làm cho một người bạn. Bỏ Quân ra rồi nhìn Quân một lát 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Thôi! Quân về đi nhé, tối rồi! Tạm biệt! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Quân khẽ gật đầu rồi leo lên xe phóng vút đi. Nó biết là Quân đang buồn lắm,nhưng phải chấp nhận thôi. Mong là Quân sẽ tìm được người khác tốt hơn nó. Quayđầu bước về nhà.

*Chap 79:

-Anh vừa đi đâu vềhả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vừa tới trước cửa, nó đã thấy hắn đang đứng bấm mật khẩu mở cửa 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nghe giọng nói, ngừng lại vài giây rồi quay qua nó, tuông ra một câu với vẻ bấtcần không ăn nhập 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hóa ra cô không đi với tôi là vì dành thời gian đi với cậu ta sao? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi đi với Quân thì có sao? Chẳng qua là vì tôi đã có hẹn trước với Quân rồinên mới không đi với anh được! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hẹn gì? Hẹn đi chơi hay hẹn đi ôm ấp? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Im lặng một chút, thì ra hắn đã thấy nó ôm Quân. Mọi chuyện lúc nào cũng phiềnphức cả, nó cảm thấy mệt, mệt vì chuyện này, mệt vì hắn cứ như vậy. Khó chịu!Nhưng có gì đó nó cảm thấy muốn thanh minh cho chính mình, nó không muốn hắn hiểulầm. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Thật ra tôi với Quân chỉ đi chơi để nói rõ mọi chuyện thôi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chuyện gì? Chuyện tình yêu?.... Nhưng dù sao thì tôi chẳng quan tâm 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Cánh cửa mở ra, hắn bước thẳng, cảm thấy tức giận khi hắn luôn suy diễn mọichuyện khi những gì hắn thấy. Phải! Nó đã xác định được vị trí của Quân trongtim nó và một điều nữa, nó cũng đã xác định được vị trí của hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chạy đến chắn trước mặt hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Rốt cuộc thì anh chỉ suy diễn mọi chuyện theo ý mình thôi. Anh có nghe tôi nóikhông chứ? Không quan tâm sao? Cho dù anh không muốn nghe nhưng tôi vẫn sẽnói!............. Tôi đi với Quân là vì…. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vì cô yêu cậu ta phải không? Vậy thì đi với cậu ta đi! Biến đi là tốt nhất!Hợp đồng cũng chấm dứt rồi đấy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi hắn lại nhích qua và bước tiếp. Bây giờ nó đã hiểu cảm giác bị tổn thươnglà như thế nào. Thật sự những lời nói đó làm tim nó đau lắm, đau hơn cả lúcbệnh phát tác nữa. Trời không mây nhưng mưa lại rơi, mưa rơi chính lúc này, tựhỏi tại sao mưa chỉ rơi khi người ta buồn thôi chứ! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó đứng im, mặc cho mưa xối vào mặt. Hắn bỗng đi chậm lại, nó đang đứng ngoàimưa, nó sẽ bị cảm lạnh mất! Nhưng hắn phải dứt thôi, chân tiếp tục bước! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chợt nước mắt lăn dài trên má, nó chưa từng nói yêu người khác, điều này đốivới nó rất khó nói, thật sự rất khó. Chấm dứt, chấm dứt thôi! Tay nắm thật chặtnó quay lại dồn hết sức hét 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -ĐỒ CHẾT TIỆT! TÔI ĐI VỚI QUÂN LÀ ĐỂ NÓI RÕ VỚI CẬU ẤY! VÌ TÔI VỚI CẬU ẤY LÀBẠN VÀ VÌ……… người tôi yêu là anh!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Giọng nó nhỏ dần, nó không biết hắn có nghe hay không nhưng nó đã nói rồi, nósẽ không phải hối hận về sau nữa. Hắn dừng lại vài giây như để chắc rằng mìnhkhông nghe nhầm. Rồi hắn quay lại tiến thật chậm đến chỗ nó 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vừa nói gì vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi không nói lại lần thứ hai đâu đồ đáng ghét! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Yêu tôi thật sao? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Gật nhẹ rồi nó cúi hẳn đầu xuống đất, thật sự nó rất ngượng khi phải nói nhữnglời đó, tại sao nó lại phải ngỏ lời trước chứ? À không! Hắn mới là kẻ ngỏ lờitrước, xem như đây là nó trả lời!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Khẽ cười một cái, hắn ôm lấy nó, cúi xuống nói nhỏ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Heo ngốc cũng biết yêu nữa sao? Nhưng dù sao thì đã nói rồi nhé! Từ nay cô làcủa tôi rồi đấy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh………… không thấy lạnh sao? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Tự dưng nghe nó nói một câu không ăn nhập, hắn cũng hơi bị hố. Nhưng nhận rarằng bây giờ đang đứng dưới mưa. Nắm tay nó lôi một mạch vào nhà. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Thấy nó với hắn đi vào, hai tên Long và Duy từ cửa nhảy lên trên ghế như đangxem tivi. Đợi hắn với nó lên phòng, hai tên lập tức lôi điện thoại ra gọi haisố khác nhau nhưng lại cùng một chủ đề. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Alo Mi hả, vừa có một chuyện tình lạm li bi đát lắm………… bla….. bla…..bla 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Lam đang làm gì vậy? Vừa xảy ra một sự kiện vĩ đại…… bô lô…… ba la…….. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Trước cửa phòng nó 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mau đi tắm đi, nhớ sấy tóc cho khô đấy! Không lại bị cảm thì tôi không lođâu 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Không thể tin được, mới vì một câu thôi mà bây giờ thái độ của hắn đã thay đối180 độ như vậy rồi. Không ngờ mới một câu thôi mà hắn lại quan tâm nó đến độnhư vậy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ờ……. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Trả lời ngắn gọn, nó vội chạy vào trong thay bộ quần áo ướt ra. Mới dầm mưa mộtchút mà nó đã cảm thấy chóng mặt rồi. Sấy khô tóc, chợt! Một bong đèn 120V hiệnlên trên đầu nó kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, miệng lẩm bẩm 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Có cơ hội trả thù rồi! Haha 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vội mở cửa phòng, hí hửng. Nó tung tăng xuống ngồi xem tivi. Hắn đã ngồi sẵn ởđó! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chạy đến chỗ……. kế bên Long (tức là hắn ngồi đầu ghế và nó ngồi cuối ghế). Thậtra thì nó vẫn chưa đủ can đảm để cho mọi người biết và đặc biệt là ba mẹ nónữa. Họ mà biết thì chắc thời kì sống của nó sẽ được rút ngắn.

-E hèm, mày đang làm kìđà cản mũi đấy Duy ạ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Tên Long quay qua nói với tên Duy rồi cả hai lại dung dăng dung dẻ nắm tay nhauđi chỗ khác. Nó vẫn còn ngây thơ lắm nên chẳng hiểu hai tên kia nói gì. Nhưnghắn thì lại hiểu, hai tên kia đã rình mò gì rồi nên mới như vậy. Nhếch môi cườimột cái rồi hắn lại quay qua chỗ nó hỏi một giọng rất chi là thân mật 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Bảo Nhi à, cô đã ăn tối chưa vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ăn tối í hả? Chưa ăn gì hết, bụng tôi đang đói meo rồi này! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Ngây thơ trả lời câu hỏi của hắn mà không nhận thấy sự khác lạ. Chợt hắn quayqua Long, Duy nói bằng giọng tỉnh bơ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Tụi bây xuống nấu ăn đi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Gì? Sao mày không kêu Nhi ấy! Bình thường là cô ta làm mà! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mỗi lúc mỗi khác, hôm nay tao thích nhờ tụi bây được không? Cũng như tụi bây ởnhờ nhà của tao ấy!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Duy, Long hiểu ý trong câu nói của hắn, biết rằng mình đã đắc tội nên đành ngậmngùi xuống nấu ăn. Thật ra thì sau cái lần nấu cùng Quân thì nó đã biết nấu khakhá. Ít ra thì cũng ăn được!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đợi Long, Duy đi khuất hắn liền xích lại gần chỗ nó. Không ngờ hắn lại thay đổiđến vậy! Nhưng nó thì vẫn ngồi im xem tivi!! Thấy vẻ ngu ngơ của nó, hắn lạikhẽ nhíu mày! Tìm cách bắt chuyện 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Đang làm gì vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hắn không thể ngờ rằng bản thân lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn khi mà lại rõrành rành ra như vậy, vậy mà nó vẫn trả lời một cách thờ ơ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Xem tivi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rồi lại im lặng một lát, nhìn cái thái độ của nó thật là khó chịu, cứ như làchưa có gì xảy ra vậy 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này, cô đã là của tôi rồi nhé! Vậy yêu nhau mà không lẽ cứ gọi tôi với cô mãinhư vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ừ nhỉ? Tự hỏi tại sao bằng tuổi mà tôi lại kêu anh bằng anh nhỉ? Đáng lí rathì phải kêu bằng bạn mới đúng, à không, kêu bằng mày tao hay hơn í!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ya! Cái gì mà mày tao chứ? Cô đang đùa đó hả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chứ sao nữa? Nếu không muốn như vậy thì tốt nhất là cứ giữ nguyên như bìnhthường đi, vậy nhé! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đang nói thì tên Long lại nhào tới, chen vào giữa, mặt hí hửng 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Xuống ăn đi này! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mấy anh!!! Nấu theo phong cách siu nhân hả? Mới 5” mà nấu xong rồi?? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi có biết nấu đâu, hì hì, hôm nay ăn mì gói nhé!! Có trách thì trách đâynày!!- Vừa nói Long vừa chỉ tay vào hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Thật sự thì hắn cũng quên béng mất là hai tên kia không biết nấu ăn. Vậy là hômnay phải ăn mì gói một cách oan uổng. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ăn mì gói sao? Vậy thì hai người nhịn đi! Một mình tôi ăn hai gòi mới đủ 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tao cũng vậy!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vậy là nó với hắn chạy xuống cướp cả 4 phần, để cho tên Duy và tên Long méo mặtđi nấu nước để làm phần khác…

*Chap 80:

5:45 Am 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Heo à, mau dậy đi!! Dậy mau, dậy mau! Sáng rồi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nghe tiếng đập rầm rầm vào cửa nó lồm cồm bò dậy. Chụp cái đồng hồ, muốn tá hỏavới tên này. Sao hôm nay hứng lên lại kêu dậy sớm như vậy chứ? Còn cái cách nóichuyện của hắn nữa, thật là kinh khủng! Giả vờ như không có gì xảy ra, nó vùiđầu vào gối ngủ tiếp 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Rầm! Rầm! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Âm thanh không ngừng vang vọng nhờ “tên giặc” kia! Giờ có muốn ngủ cũng khôngngủ được. Tức tối ném cái gối vào cửa, nó nhăn nhó quát 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -YA, CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA!! 7h MỚI HỌC CƠ MÀ!! ĐỪNG CÓ PHÁ RỐI GIẤC NGỦ CỦATÔI!!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ngủ hoài vậy, cô thành heo thật thì tôi không yêu nữa đâu, dậy ăn sang đi đồham ngủ!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Ôi trời ơi!! Coi cái cách nói chuyện của hắn kìa, hắn thay đổi một cách trắngtrợn, nó nghe mà muốn rợn mình. Biết vậy nó đã không nói ra thì hắn đâu có nhưvậy. Đúng là quan tâm thái quá!! Thôi thì lếch xác dậy để được yên thân, vừavào nhà vệ sinh nó vừa báo cho hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi dậy rồi, đợi 15” đi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vào đánh răng mà nó cứ gục lên gục xuống, ngủ thêm được 15” cũng bớt được phầnnào chứ! “Đúng là cái đồ chết dẩm, điên, khùng…………..” 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đi xuống nhà với cái mặt chưa tỉnh ngủ là mấy, hắn ngồi ở chiếc ghế salong đọcbáo trong lúc chờ. Nhìn hắn chẳng khác một ông lão là mấy 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Long, Duy đâu? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chưa ngủ dậy! Chúng ta đi thôi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ơ! Vậy còn hai người đó thì sao? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tụi nó sẽ đi sau! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đi tò tò theo sau hắn ra ngoài, nó quay qua quay lại tìm tìm, kiếm kiếm. Nhưngcũng không thấy chiếc ô tô nằm đâu, chỉ thấy con mô tô đen của hắn nằm chìnhình ở kia. Cảm giác bất an trỗi dậy, nó vội hỏi hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ô tô đâu? Hay là đi xe bus? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ô tô bị hư rồi! Hôm nay đi tạm chiếc này đi nhé!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Nhưng tôi thấy anh nâng niu nó dữ lắm mà? Có bao giờ thấy anh chở aiđâu? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tùy người thôi, nhưng cô là người đầu tiên, vậy nên hãy tự cảm thấy hạnh phúcđi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vừa nói hắn vừa leo lên xe, thôi thì đi! Sợ gì, chỉ là mô tô thôi, nó đi tàulượn siêu tốc vù vù thì sợ gì chiếc này, lượn cỡ nào cũng đâu bằng tàu lượnsiêu tốc. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Ôm chặt vào nhé!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Đừng có mơ!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vậy thì lọt xe đừng có trách tôi đấy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Vừa dứt câu hắn rồ ga vọt một phát, làm nó chút nữa là trở thành diễn viên nhàolộn ra khỏi xe. Nhất quyết không chịu ôm hắn, nó bám vào phía sau xe. Vận tốchắn tăng mỗi lúc một nhanh, nhất quyết không sợ! Không ÔM!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -YA, YA, CỘT ĐIỆN KÌA, YAAAAA!!!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hắn đúng là một tên đểu thứ thiệt, tìm đủ mọi cách để cho nó sợ, lạng lách đánhvõng, bây giờ thì hắn lại chơi cả chiêu nhắm thẳng vào cột điện, mặc cho nó laó điên cuồng, hắn vẫn nhắm vào hướng đó 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -CHẠY CHẬM LẠI ĐI!!!! YAAAAA!!!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -CÔ KHÔNG SỢ CHẾT SAO? VẬY THÌ ÔM TÔI ĐI! NẾU KHÔNG CHÚNG TA CHẾT CHUNGĐẤY!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -KHÔNG LẼ VÌ CÁI ÔM THÔI MÀ ANH MUỐN GẶP BÁC VƯƠNG HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT!!!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hét xong câu đó nó vội buông tay ôm lấy hắn, lúc đó hắn với chịu hạ ga và đổihướng lái. Nó thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn còn tái vì sợ, tim khẽ nhói lên. Nhưngnó lại không cảm thấy đau. Nó cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh hắn. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Đỗ xe trước một nhà hang lớn, không ngờ hôm nay hắn lại ga lăng mời nó đi ăn màkhông có điều kiện. Mọi khi đều ăn ở trường, hôm nay lại được ăn nhà hàng. Bướcvào trong nhìn xung quanh. Lạ thật, nhà hàng gì mà không thấy một bóng người,vắng tanh như chùa bà đanh. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Một chị phục vụ đi đến dẫn nó vào bàn mà không nói gì cả. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Một lúc sau hắn bước vào, mặt gian gian. Nó khẽ rùng mình.

-Sao…. ở đây không có aivậy? Bộ nhà hàng này thức ăn dở lắm hả? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi bao hết rồi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Hắn nói với giọng tỉnh bơ, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Một lát sauthức ăn được bày ra, nó ngồi đợi hắn dùng trước vì nó đang đề phòng cảnh giác.Thấy hắn ăn như không có gì nó mới chịu bắt đầu. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Suốt bữa ăn hắn chẳng nói gì, nhìn đồng hồ thấy gần trễ giờ, nó vội sách cặpđứng lên 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh thanh toán đi nhé! Tôi ra ngoài đợi trước đây!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Khoan đã! Chưa xong mà! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Ngồi lại xuống ghế, nó nhìn hắn hỏi 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Vậy còn cái gì nữa? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Chợt hắn búng tay một phát, chị phục vụ bước ra cùng một cái đĩa trên tay đượcđậy lại. Nó tò mò không biết có gì bên trong, nhưng lại sợ hắn lại giở trò chọctức nó vậy nên nó cứ nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua bên trong 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cô mở ra đi! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cái gì ở trong đó vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Mở rồi sẽ biết 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh….. có bỏ con gián vào trong đó không vậy? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Quạ…. quạ…. quạ….. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Một đàn quả bay ngang qua đầu hắn, câu nói của nó làm hắn quê ghê gớm. Suốtngày nó chỉ biết nghỉ xấu cho hắn thôi, nhìn là biết nó không chịu mở, hắn đànhđưa tay dở cái nắp lên 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Trong đó có một chiếc đồng hồ hình con heo và một mảnh giấy với chữ “HappyBirthday”. Cầm tờ giấy lên đọc rồi mặt nó lại đần ra, hỏi một câu làm hắn muốnlọt khỏi ghế 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Sinh nhật anh hả?? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Lấy lại tinh thần, hắn nhìn nó với nửa con mắt rồi lên giọng 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -IQ của cô bao nhiu vậy đồ heo ngốc, sinh nhật cô đấy!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Sinh nhật tôi???? Sinh nhật tôi á?? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó ngồi lẩm bẩm gì đó rồi lại lôi cái điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ngày25/11, rồi chợt ngớ mặt ra như vẫn chưa nhớ rồi lại “Ờ há” một cái, miệng cườitoe toét 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Hôm nay sinh nhật tôi mà!! Nhưng sao anh lại biết??? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Bí mật 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Lam nó nói cho anh biết chứ gì? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Sao cô biết? 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Khỏi nói thì nó cũng đoán được, chỉ có Lam mới nhớ rõ ngày sinh của người khácthôi. Cái vụ sinh nhật của Mi nhỏ cũng nhớ nhưng bữa đó lại ham chơi quá nênlại quên. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó cầm cái đồng hồ lên xít xoa. Cái đồng hồ nhìn cứ như con nít, nguyên cái mặtcon heo màu hồng, sợi dậy cũng hồng nốt, hai cái lỗ mũi là chỗ hiện giờ. Khẽnhăn mặt nhìn hắn 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Anh tặng cái này sao tôi dám đeo cơ chứ? Với lại con heo này chã dễthương gì hết, nhìn nó cứ như đang cười chọc tức tôi vậy! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Chọc tức đâu mà chọc tức, nhìn nó giống cô không? Cái này còn giúp cho cô cóthể xem được ngày tháng và hẹn giờ nữa nhé. Được đặt làm riêng đấy, không cócái thứ hai đâu!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó thử bấm cái nút kế bên chiếc đồng hồ và để lên tai nghe thử 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó muốn quăng luôn cái đồng hồ, cứ tưởng rằng nó kêu nhỏ lắm ai ngờ đâu kêumuốn điếc tai mà lại là cái giọng của hắn nữa chứ!! Hắn cười toe toét, thật làhết chỗ nói, lườm hắn một cái sắc lẽm rồi nó cho cái đồng hồ vào cặp 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Này! Sao lại bỏ vào cặp? Đeo lên tay đi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Không! Đeo cái này cho người ta cưởi tôi hả? Xấu hổ chết 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Tôi không cười cô là được rồi!!! Cần gì những người khác!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Thế là ngồi cãi qua cãi lại, cuối cùng nó vẫn phải đeo vào. Chị phục vụ nhìn nókhẽ cười khúc khích. 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Tới trường 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Nó tung tăng bước vào, chợt hắn phóng tới nắm lấy tay nó làm nó giật mình 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra đi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Cô là của tôi rồi, còn sợ gì nữa! Bạn gái thì phải có bạn trai đi cùngchứ!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) -Yà!! Anh bớt con nít dùm tôi chút đi!! 
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of santruyen.com |) b; ?4 Y' R  J8 M/ Y+ K. j$ y- @3 d' C8 m& B- c& X2 L8 k! W4 Y(Do not Copy, pls!!) Mặc kệ nó cằn nhằn, hắn vẫn nắm tay nó dung dăng dung dẻ đi như chốn khôngngười, còn bọn con gái thì mắt đăm đăm nhìn nó mà hắn. Có tiếng hét thất thanhrằng “Trời ơi, không thể như vậy được!!!!!!” Và sau đó là tiếng mấy đứa kiachụm lại kéo con nhỏ vào y tế. Nó chỉ lo bước cho nhanh nếu không thì sợ phòngy tế hôm nay không đủ chỗ chứa vì “đông khách”

Đọc tiếp: Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh Full – Chương 81 - 85

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự
Kẻ Bại Trận

Kẻ Bại Trận

CHẲNG RA GÌ

Gửi lúc 12:59 PM 23/04/2014

bananhthu6c

bananhthu6c

cho mình hỏi tác giả và các bạn nhé: Bảo Nhi mất trí nhớ nhưng tại sao vẫn nhớ ra Quân, nếu như Quân quen Nhi lúc Nhi được nhận nuôi sau vụ hỏa hoạn thì sao Quân lại biết được gia đình cũ của Nhi?

Gửi lúc 10:57 PM 14/04/2014

Kieu_Pham

Kieu_Pham

woow.doc truyen nay thich qua'

Gửi lúc 2:11 PM 06/04/2014

ngocok99

ngocok99

tuy có rất nhiều truyện lấy cốt truyện từ *hoàng tử lạnh lùng và....*nhưng truyện của chị vẫn ra đầu và có chiều sâu^^

Gửi lúc 10:34 PM 03/04/2014

oanh nguyễn

oanh nguyễn

truyện toàn nhân vật ảo quá, xu hướng truyện teen hiện nay có vẻ na ná giống nhau... híc

Gửi lúc 10:34 PM 28/03/2014

urakinguyen

urakinguyen

truyện theo mô túyp Hàn Quốc, mình đọc nhiều truyện của Han yu-rang và Hwan Mi-ri nên cũng đã quá quen thuộc với thể loại này :)

Gửi lúc 11:31 PM 16/03/2014

Bình luận facebook