truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1138-1139: Tu vi bạo tăng lần nữa:

Khi còn là Linh Hải Cảnh, mỗi lần đề thăng một cảnh giới nhỏ đều có một thời gian ngắn lâm vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sau khi tiến vào Sinh Tử Cảnh, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Khả năng tìm hiểu áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh.

Tuy nói áo nghĩa càng đến gần cảnh giới hậu kỳ, càng khó tìm hiểu. Linh hồn của Diệp Trần so với Vương giả Sinh Tử Cảnh khác mạnh hơn mười lần. Theo lý luận mà nói ngộ tính cũng mạnh hơn thường nhân mười lần.

Cho nên lần này bế quan nửa tháng, trên phương diện áo nghĩa Diệp Trần đều có những tiến bộ lớn.

Đầu tiên là không gian áo nghĩa.

Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cực mạnh. Độ khó khi đề thăng cảnh giới so với áo nghĩa bình thường gấp mấy lần. Cho nên tuy tiến bộ không lớn nhưng có được cơ sở không gian áo nghĩa mà Tứ Cực đại đế để lại cũng giúp cho không gian áo nghĩa của Diệp Trần đột phát đến bảy thành cảnh giới.

Sau đó là kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa từ chín thành cảnh giới đồng loạt đề thăng lên cảnh giới đại thành. Khoảng cách tới viên mãn còn một bước xa. Đương nhiên, một bước này vô cùng gian nan, rất nhiều người trải qua vài thập niên cũng không thể nào đạt được. Ngộ tính của Diệp Trần hơn người khác gấp mười lần, dưới tình huống bình thường cũng phải mất năm hoặc mười năm mới có thể đề thăng áo nghĩa lên viên mãn.

Thứ nhì, mộc chi áo nghĩa từ sáu thành cảnh giới đề thăng lên chính thành. Khoái chi áo nghĩa từ ngũ thành đề thăng lên tám thành. Ảnh chi áo nghĩa từ tiểu thành đạt tới bảy thành. Cuối cùng ngay cả mạn chi áo nghĩa rất khó lĩnh ngộ, không có gì để tham chiếu cũng đột phá đến năm thành.

Các phương diện áo nghĩa đều đại tăng, chiến lực của Diệp Trần tăng tiến thuận lợi.

Trước mắt hắn không có biết được chiến lưc của mình đã đạt tới trình độ nào, cụ thể là ba tinh đỉnh phong hay ba tinh bá chủ. Nhưng Diệp Trần có thể khẳng định chiến lực của mình ít nhất cũng phải được bốn tinh chiến lực.

Mà bốn tinh chiến lực chính là Vương giả đỉnh cấp.

Đương nhiên Vương giả đỉnh cấp cũng có phân cao thấp. Với thực lực hiện nay của Diệp Trần sẽ không dưới bốn tinh trung đẳng nhưng cũng không thể nào vượt qua được bốn tinh đỉnh phong hoặc là bốn tinh bá chủ.

- Không gian áo nghĩa thoáng cái đề thăng lên bảy thành. Kính Hoa Phá Diệt chỉ sợ không thể phát huy được uy lực cực hạn của bảy thành không gian áo nghĩa. Nên sáng chế thêm kiếm chiêu không gian áo nghĩa mới.

Kính Hoa Phá Diệt vô cùng cường đại, hiện tại Diệp Trần muốn sáng tạo ra kiếm chiêu so với Kính Hoa Phá Diệt phải cường đại hơn. Độ khó quả thật không nhỏ, chỉ là trước đó Diệp Trần quyết định để Kính Hoa Phá Diệt và kiếm chiêu chưa sáng tạp ra dung nhập vào trong một bộ kiếm pháp, lấy không gian áo nghĩa làm trọng tâm.

- Vậy, đặt tên là Thiên Kiếm Quyết đi!

Diệp Trần lập tức nghĩ đến một danh tự, sau đó nói ra.

Phá Thiên Kiếm Quyết, Thu Thủy Kiếm Quyết, hai bộ kiếm quyết này, một dùng Không Gian Áo Nghĩa làm hạch tâm, một dùng Kim Thủy hai đại áo nghĩa làm hạch tâm, mà giống như Diệp Trần, chủ yếu tu luyện ba đại áo nghĩa này, về phần Chấn Kiếm Quyết, có chút đặc biệt, đây có thể tính toán là kỹ xảo kiếm pháp, thức thứ nhất Vi Thiên Cát Kiếm, đi theo lộ tuyến lực lượng chấn động, thức thứ hai Tam Thức, lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh, tương đương với bản tiến hóa của Vi Thiên Cát Kiếm, cho nên có chút đặc biệt.

Muốn sáng tạo ra, tạo ra chiêu thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết, mà có thể sáng tạo ra, còn khó hơn chiêu thứ hai của Thu Thủy Kiếm Quyết.

Không Gian Áo Nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, bảy thành Không Gian Áo Nghĩa, tương đương với hai mươi mốt thành của các áo nghĩa bình thường, còn kiếm chiêu, phải hoàn toàn dung hợp với bảy thành Không Gian Áo Nghĩa, Diệp Trần cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói không chừng trên đường sáng tạo, sẽ có linh cảm mớixuất hiện.

- Kính Hoa Phá Diệt chủ vây khốn, sau giết địch, kỳ thật làm suy yếu lực sát thương, thức thứ hai, chính là cường điệu lực sát thương.

Diệp Trần rất nhanh xác định lộ tuyến của chiêu thứ hai Phá Thiên Kiếm Quyết.

Sinh Tử Cảnh Vương giả, muốn khôi phục chân nguyên rất khó khăn, chân nguyên Sinh Tử Cảnh Vương giả, về mặt chất lượng cao hơn bán Vương giả gấp mười lần, cảnh giới Sinh Tử Huyền Quan đệ tam trọng đỉnh phong là gấp năm lần, chân nguyên tinh thuần đáng sợ, Thiên Địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên theo tỷ lệ rất thấp, mà tu vi Sinh Tử Cảnh Vương giả, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, cho nên số lượng cực nhiều, giống như Diệp Trần, chất lượng chân nguyên rất tinh thuần, đạt tới tu vi trăm năm, chớ đừng nói chi là những Sinh Tử Cảnh Vương giả sống hơn một ngàn năm.

Cho nên Sinh Tử Cảnh Vương giả muốn khôi phục chân nguyên nhanh, chỉ có thể thông qua ngoại vật, ví dụ như Cực phẩm linh thạch hoặc là chân nguyên thủy tinh, hoặc ở trong động thiên phúc địa.

Trong nửa tháng này, Diệp Trần một mực ở trong trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, mà Thanh Liên Kiếm Quyết cũng không tận lực vận chuyển để luyện hóa thiên địa nguyên khí, cho nên chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục.

Lấy một đống lớn Cực phẩm linh thạch ra, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa.

Một vạn khối!

Ba vạn khối!

Năm vạn khối!

Mười vạn khối!

Hai mươi vạn khối!

Tổng cộng tốn hao hai mươi vạn khối Cực phẩm linh thạch, Diệp Trần mới có thể bổ túc tu vi trăm năm, sau đó tiếp tục vận chuyển Thanh Liên Kiếm Quyết, hoàn thành vòng tuần hoàn một trăm lẻ tám chu thiên, tăng tiến chân nguyên của mình, mà trên lạc ấn có khí tức thuộc về mình, ngày sau chỉ cần tu vi không phải tổn thất quá nhiều, như trước có thể nhanh chóng khôi phục lại, không cần tu luyện từ từ.

Tu vi đạt tới trăm năm, Diệp Trần không có dừng lại!

Trong Trữ Vật Linh Giới còn hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh, rầm rầm bay ra, chồng chất ở phía trước Diệp Trần, thủy tinh chồng chất lên như một ngọn núi nhỏ, hào quang chói mắt.

Những chân nguyên thủy tinh này, còn không đạt tới tiêu chuẩn Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, năm khối mới tương đương với một khối Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dùng lượng thủ thắng.

Muốn gia tăng tu vi, chỉ cần tâm tình đầy đủ là được.

Tâm tình bao gồm lực khống chế, lực khống chế không đủ, cho ngươi nhiều tu vi như vậy, ngươi cũng không khống chế, mà không khống chế được chân nguyên, nó sẽ tự động tiêu tán, không cách nào chứa đựng trong người, nhưng dưới tình huống bình thường, bảo vật có thể gia tăng tu vi rất ít, tất cả mọi người đều từ từ gia tăng tu vi, cũng không tồn tại cái gì khó khống chế chân nguyên.

Thời gian như dòng nước trôi qua, tu vi của Diệp Trần, gia tăng rất nhanh.

Một trăm mười năm tu vi.

Một trăm hai mươi năm tu vi.

Một trăm năm mươi năm tu vi.

Hơn hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh, làm cho tu vi của Diệp Trần, bạo tăng đến một trăm năm mươi năm, mà Diệp Trần không có cảm giác đến một chút gánh nặng nào, tâm cảnh của hắn, giống như vẫn còn có thể khống chế thêm tu vi.

Chân nguyên thủy tinh tiêu hao không còn, mà hai mươi vạn Cực phẩm linh thạch tiêu hao trước đó.

Hiện tại, trong Trữ Vật Linh Giới của Diệp Trần, còn thừa lại tám mươi lăm vạn khối Cực phẩm linh thạch, Cực phẩm linh thạch tuy không trân quý như Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, nhưng cũng có hiệu quả bằng một phần ba của Hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, tám mươi lăm vạn khối, đủ để cho hắn gia tăng hơn ba mươi năm tu vi.

- Luyện hóa trước rồi nói sau!

Diệp Trần hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, chuẩn bị đem Cực phẩm linh thạch còn lại, toàn bộ biến thành tu vi của mình.

Cuối cùng nhất, tu vi của Diệp Trần cao tới một trăm tám mươi năm, mà Cực phẩm linh thạch, chỉ còn lại có mười ba vạn khối, mà mươi ba vạn khối Cực phẩm linh thạch này, Diệp Trần không có ý dùng tới, dù sao cũng phải lưu chút ít trên tay, nói không chừng sẽ cần dùng tới, Cực phẩm linh thạch trong Sinh Tử Cảnh Vương giả, là tiền tệ thông dụng.

Hô!

Thở ra một hơi, Diệp Trần đứng dậy, thư giãn gân cốt một chút.

- Kế tiếp, nên sáng tạo thức thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết.

Sáng tạo kiếm chiêu, không giống với tìm hiểu áo nghĩa, tìm hiểu áo nghĩa, là ngộ, sáng tạo kiếm chiêu, chính là vận dụng, ngộ được, không thể vận dụng, chẳng thể làm gì, ngộ được, có thể vận dụng, đó mới là võ đạo, kiếm đạo.

Đại đạo vô hình, võ đạo kiếm đạo là hữu hình.

...

- Cửu U, mấy chục năm không thấy, ngươi càng ngày càng trẻ ra.

Ở sâu trong hư không, ở đó có hai đạo bóng đen, một có sừng dài trên đỉnh đầu, là một đại hán hung lệ thân cao hơn ba mét, một là thiếu niên, nhìn bộ dáng giống như mười bốn mười lăm tuổi, nhưng trong đôi mắt, xanh thâm thẩm, Câu Hồn Đoạt Phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Thiếu niên cười nói:

- Ma Giác, nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn ẩn nấp trong bóng tối, không biết nhàm chán sao?

- Tuy nhàm chán, nhưng rất an toàn!

- Không có thể a! Ta nghe nói, các ngươi đổi cứ điểm vài lần rồi, lần này là thứ mấy, tuy ta tổn thất bản thể, đổi một thân thể hoàn toàn mới, nhưng quy tắc của Chân Linh thế giới, không còn bài xích ta, cho ta thời gian, ta hoàn toàn có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong của mình, đạt tới chiến lực lục tinh cũng có thể.

- Bây giờ ngươi đã có chiến lực tứ tinh, một Huyền Hậu cũng có thể đánh chết ngươi.

Đại hán hung lệ đả kích một chút.

- Ha ha, thù này ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Nói đi, muốn ta tìm ai.

Thiếu niên không muốn tranh luận nhiều, mở miệng hỏi.

- Diệp Trần, ngươi cũng biết!

- Là hắn, khó trách, sớm có nghe qua.

Thiếu niên gật gật đầu, nói:

- Mang ta đi tới địa phương hắn đã từng đi qua, chỉ cần ta sưu tầm khí tức của hắn, sau đó mới có thể tìm được hắn.

- Đi!

Thân hình đại hán hung lệ lóe lên, bay vút ra ngoài.

Thiếu niên theo sát phía sau!

Nửa thời thần trôi qua, hai người tới một phiến biển rộng, nơi này, còn không ít vết máu và quần áo lưu lại, thấy đại hán hung lệ đã tới, cầm đầu huyết y vệ bay tới, cung kính nói:

- Đại nhân!

- Chính là chỗ này sao?

Đại hán hung lệ hỏi.

- Vâng, di hài của Hôi Điểu đại nhân cũng ở đây.

- Tốt, ngươi lui xuống trước đi, Cửu U, ngươi bắt đầu đi!

Đại hán hung lệ nhìn về phía thiếu niên.

- Đương nhiên!

Thần sắc thiếu niên nghiêm túc, con mắt nhắm lại, lại đột nhiên mở ra.

- Cửu U Sưu Hồn!

Trong hào quang màu xanh, lấy thiếu niên làm trung tâm, khuếch tán ra, bao trùm phương viên mấy trăm trượng, sau một khắc, vô số quang điểm thật nhỏ, hội tụ lại, những điểm sáng này đều không giống nhau, đại khái phân thành năm loại, mà năm quang điểm này, chính là quang điểm thuộc về Diệp Trần, mà quang điểm này, khí tức lăng lệ ác liệt, rõ ràng cho thấy là kiếm khách lưu lại.

- Chính là hắn

Đại hán hung lệ nhận ra quan điểm của Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tí Vương và Hôi Điểu Vương, một quan điểm còn lại, đương nhiên là Diệp Trần.

- Tốt, kế tiếp là sưu tầm khí tức của hắn, muốn tìm được hắn, cũng dễ dàng hơn nhiều.

Vừa nói, đạo ánh sáng màu xanh mà thiếu niên này phóng ra cũng thu trở về, bao trùm lấy khí tức thuộc về Diệp Trần, hình thành một quả quang cầu màu xanh da trời.

Quang cầu lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ như không có gì.

- Cửu U Cảm Ứng!

Thiếu niên khẽ quát một tiếng, một ngụm ma lực phun lên trên quang cầu.

Vèo!

Sau khi nhận được năng lượng bổ sung, quang cầu vạch phá bầu trời, bắn về một phương hướng xa xa.

- Đi theo nó là có thể tìm được Diệp Trần!

Thiếu niên bay ra ngoài, quay đầu lại nói với đại hán hung lệ.

- Cửu U Sưu Hồn, quả nhiên thần diệu!

Đại hán hung lệ thầm khen một tiếng, đuổi theo sau.

Tốc độ của quang cầu mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng tốc độ, mà mỗi giờ qua đi, thiếu niên đều phải phun một ngụm ma lực lên trên quang cầu, không để cho năng lượng của quang cầu tiêu hao không còn lại gì..

- Sắp tới rồi!

So với lúc ban đầu, tốc độ của quang cầu nhanh hơn gấp ba lần, khí tức thuộc về Diệp Trần bên trong quang cầu sôi trào, giống như sắp được trở về nhà, tâm tình kích động như kẻ lãng từ hồi hương.

...

Trên hòn đảo vô danh, Diệp Trần lại một lần nữa huy động trường kiếm, mỗi một kiếm, đều mang theo quỹ tích chấn động không gian, mà thức thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết, hắn cũng từ từ tìm ra.

Không Gian Áo Nghĩa, thâm ảo nhất, hữu ích, phương pháp vận dụng có ngàn vạn loại, mà mỗi lần huy kiếm làm cho quỹ tích không gian chấn động, thì có thể làm cho tốc độ xuất kiếm đạt tới tốc độ của thuấn di, trong khoảng cách nhất định, hoàn toàn có thể bỏ qua khoảng cách của song phương, một kiếm đâm ra, đối phương lập tức trúng kiếm, phòng ngự không kịp, đương nhiên là chết.

Trừ việc đó ra, khi huy kiếm làm cho không gian bị chấn động, còn có thể làm cho kiếm khí càng thêm tập trung, không có một tia hao tổn.

Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng không có biện pháp làm cho quỹ tích huy kiếm trùng hợp với quỹ tích chấn động của không gian, mà hắn cũng không có tu luyện những thứ võ học như thuấn di, muốn làm được điểm này, đương nhiên khó càng thêm khó, chỉ có thể lần lượt lục lọi, lần lượt nếm thử, ngẫu nhiên đi đường quanh co, đi một vòng lớn, một lần nữa lại bắt đầu.

Nhưng so với lúc bắt đầu, Diệp Trần tiến bộ rất nhiều, quỹ tích huy kiếm và quỹ tích không gian chấn động đã sát với nhau, có đôi khi, trong trăm ngàn kiếm, sẽ có một lần quỹ tích huy kiếm và quỹ tích không gian chấn động trùng hợp với nhau, lực sát thương lớn không thể tưởng tượng nổi, so với Kính Hoa Phá Diệt và Ngưng Thủy thì mạnh hơn rất nhiều lần.

- Ân, vì cái gì ta cảm ứng được, khí tức thuộc về ta đang tới gần!

Chợt, Diệp Trần đình chỉ luyện kiếm, quay đầu lại nhìn ra hướng xa xa.

- Khai mở!

Thụ nhãn ở mi tâm mở ra, Diệp Trần nhìn sang.

- Là một quang cầu màu xanh da trời sao?

Thứ mà thụ nhãn nhìn thấy, truyền lại trong đầu, lực chú ý của Diệp Trần, đầu tiên là nhìn vào quang cầu màu xanh da trời, mà bên trong quang cầu này, đây bao bọc khí tức thuộc về hắn.

Diệp Trần nheo mắt lại.

Chỉ chốc lát sau, hai đạo nhân ảnh và quang cầu màu xanh da trời bay tới.

- Chính là hắn!

truyện

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương