Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Lễ tang của hoầng đế diễn ra trong vong nửa tháng sau đó sẽ đến lễ đăng cơ của tân hoàng
Tân hoàng đăng cơ bắt đầu cúng bái tại đàn tế Cửu Trùng sau đó sẽ tiến vào hoàng lăng vái lạy các vị tuên hoàng cuối cùng là lễ tại Thanh Phong điện cà cũng là để sắc phong những người có công trong cuộc phản oạn vừa qua
"Chúng ái khanh tiếp chỉ: phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nhị vương gia - Phượng Hàn Phong, tam vương gia - Phượng Hàn Minh, tứ vương gia - Phượng Hàn Kiệt có công cứu giá phong nhị vương gia làm Hàn vương, tam vương gia la Minh vương, tứ vương gia là Kỳ vương, ngoài ra khi gặp trẫm các vị vương gia không cần quỳ lạy. Khâm thử"
"Tạ ơn bệ hạ . Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" 3 vị vương gia đồng thanh hô
"Trương Lam Nguyệt tiếp chỉ"
"Có thần"
"Phụng thiên thừa vận tiên đế chiếu viết Trương Lam Nguyệt có ơn với trẫm cùng với tân hoàng được trẫm ngận làm nghĩa nữ nay tân hoàng đăng cơ phong làm Lam Nguyệt quận chúa ban Tuyết Sương cung và được đưa vào gia phả hoàng tộc Phượng quốc hưởng bổng lộc của nhất phẩm công chúa. Khâm thử"
"Tạ ơn tiên hoàng"
"Nguyệt Nhi muội mau đứng dậy trẫm thưởng cho muội gặp trẫm ko cần hành lễ và tiếp chỉ cũng ko cần quỳ hơn nữa ko cần gọi bệ hạ mà gọi trẫm là hoàng huynh được ko"
"Nguyệt Nhi tạ ơn hoàng huynh"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế, quận chúa thiên tuế thiên thiên tuế"
"Chúng ái khanh bình thân"
"Tạ ơn bệ hạ"
"Nguyệt Nhi nhị ca đưa muội về Tuyết Sương cung"
"Vâng nhị ca"
"Các khanh trở về tối trẫm tổ chức yến tiệc các khanh nhớ mang theo gia quyến"
"Vâng bệ hạ. Chúng thần cáo lui"
"Hoàng huynh"
"Nguyệt Nhi có chuyện gì sao?"
"Muội muốn đổi tên Tuyết Sương cung được ko?"
"Được. Muội muốn đổu thành tên gì"
"Vân Nguyệt cung"
"Tại sao lại là Vân Nguyệt cung mà ko phải là Lam Nguyệt cung"
"Vân là tên của mẫu hậu"
"Tiểu nha đầu"
"Chúng ta đến thăm mẫu hậu"
"Được"
Khôi Ninh cung
"Mẫu hậu"
"Nguyệt Nhi. Các ngươi lui ra đi"
"Vâng thái hậu chúng nô tì cáo lui"
"Mẫu hậu Nguyệt Nhi muốn đổi tên Tuyết Sương cung thành Vân Nguyệt cung được ko ạ"
"Được. Tiểu nha đầu con lấy cả tên ta ghép vào sao"
"Vâng"
"Mẫu hậu"
"Chuyện gì hoàng thượng"
"Bọn con là không khí sao"
"Không có a"
"Vậy sao người ko để ý đến bọn con"
"Đối với ta Nguyệ Nhi quan trong hơn a"
"Hoàng huynh thật trẻ con"
"Muội..."
"Hoàng nhi bao giờ thì sứ thần qua đây"
"Chắc tầm nửa tháng nữa ạ"
"Vấy sao. Dù thế nào các con cũng chuẩn bị cho tốt"
"Hoàng nhi cáo lui. "

Bình luận truyện Lam Nguyệt quận chúa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kỷ99
đăng bởi Kỷ99

Theo dõi