truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Hello

Khảo sát mấy bẹn một chút nha.

Bắp định viết tập truyện mới nhưng chưa biết thể loại nên ra sao, mấy tình yêu có ý kiến gì không?

Bình luận truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bắp
đăng bởi Bắp

Theo dõi