_TuVu_

@_TuVu_

0

0

5

. Xin chào mình là Tư Vũ. Các bạn có thể gọi mình là Vũ!
. Truyện mình viết trên này chắc chắn sẽ hoàn nhé.
. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.
Tham gia ngày

10/06/2018

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm