Akabane1701

@Akabane1701@gmail.com

3

5

3

Mọi người có thể gọi em là Sami ạ ^^
Vì lần đầu viết truyện nên văn chương vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người lượng thứ a~~~
Lỡ có ném đá thì xin cũng nhẹ tay, đá vỡ không xây nhà được đâu ~
Xin đừng cóp truyện mang đi đâu (tuy truyện cũng tàm tạm thôi nhưng em vẫn mong được tôn trọng vì nó cũng là đứa con tinh thần của em).
Tham gia ngày

01/07/2018

Sinh nhật

31/12/2005

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm