Sakura Chibi

@Anhdaonho

1

0

32

Name: Sakura Chibi or SC-chan
Birth: 22/05
Zodiac: Gemini
Likes: books, music, dance, sing, write story,...
Face: Sakura Chibi (Anh Đào Nhỏ)
Wattpad: Sakura Chibi

~I'm just a normal author...~
Tham gia ngày

16/03/2016

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm