Hạ Diệp Ân

@Bạch Diệp Mẫn

0

1

8

Ta cứ nói ghét họ, đố kị họ, nhưng thực ra, ta vẫn quan tâm họ
Vì sao?
Vì nếu ta không quan tâm thì sẽ không biết đến họ, và như vậy thì ghen ghét làm chi nhỉ? :)
- Diệp Ân -
Tham gia ngày

10/12/2017

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm