Bạch Tâm Thiên Dạ

@Bạch Tâm Thiên Dạ

0

62

11

Fb:Bạch Tâm Thiên Dạ
Thần tượng:TFBOYS
Giới tính nữ
Cung:Xữ Nữ
Tính cách: Lạnh lùng boy
Sở thích: đọc truyện-cmt dạo-Theo dõi dạo
-Cuồng ngôn tình-Yêu đam mĩ
Bấm theo dõi tớ đi truyện nào cũng sẽ có cmt, bạn nào cũng có theo dõi
^o^^o^
Câu nói yêu thích
Không khí có thể thở nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chạm vào
Anh có thể nhìn nhưng chẳng thể nào của riêng em
Tham gia ngày

23/05/2018

Sinh nhật

08/09/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm