Tiểu Song Ngư.

@BồCôngAnh1003

0

7

5

Trưởng thành có lẽ là mong muốn duy nhất khi ta còn nhỏ. Tuổi thơ cũng là mong muốn duy nhất khi ta trưởng thành.

Cuộc sống là vậy. Đôi lúc chỉ cần một ước muốn nhỏ nhoi. Chỉ mong được trở về tuổi thơ bình dị, vui vẻ, hồn nhiên, không lo không nghĩ,...nhưng cũng là điều rất khó có thể thực hiện được. Bởi....tuổi thơ đã qua từ rất lâu rồi.

Tham gia ngày

01/02/2018

Sinh nhật

10/03/2004

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm