Claires Loupulf

@Clouderuena

0

0

3

điều gì tạo nên bạn là 1 người khác biệt.
- Tạm biệt thanh xuân năm tôi 20 [ đang viết ]
- Mưa có vị ngọt [ đang chỉnh sửa ]
- Bạn thân [ đã dừng viết ]
- Tan biến [ đã dừng viết ]
- ...
Xin chào mình là Mây. Mây cung Nhân Mã. Văn phong và câu từ của Mây không được mượt nhưng mong mọi người chấp nhận nó
Tham gia ngày

19/12/2017

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm