Dương Lam

@Dương Lam

2

9

7

cuồng : đỏ đen <3
love : yang yang
fan trung thành : yang sảng , big bang , bts , got 7 ( mị là mọt tham lam )
thick : MỸ NAM , MỸ NỮ , ĐAM MỸ , TRUYỆN , TIỂU THUYẾT
KẺ THÙ SỐ MỘT : ANH VĂNNNNN!
--- ĐẠI HỦ NỮ ------
chuyên gia ăn bám oni-san^^
Tham gia ngày

11/03/2017

Sinh nhật

14/10/2003

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm