Đường Ninh

@duongninh

2

3

25

Tiểu Cúc không phải tình yêu mà hơn cả tình yêu .
Tôi có 1 người tôi dành cả trái tim để yêu thương cậu ấy, tôi đợi cậu ấy đến giờ 3 năm nhưng chưa từng lọt vào mắt cậu.
Tham gia ngày

07/03/2017

Sinh nhật

09/06/2003

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm