Đường Ninh

@duongninh

2

3

25

Lần này hãy để tôi là người nói tạm biệt được không ? Tôi thật sự không thể tiếp tục, tôi cảm thấy mệt mỏi và vô vọng, nỗ lực của tôi suốt 2 năm nay đã mất hết, đến cuối cùng tôi cũng chẳng lấy lại được gì, thậm chí là 1 tiếng hỏi thăm khi tôi gặp tai nạn, bạn còn thua cả một người chỉ mới đi chơi với tôi vài lần. Tạm biệt... KH. NTT
Tham gia ngày

07/03/2017

Sinh nhật

09/06/2003

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm