Fang_chaowalit

@Fang_chaowalit

1

27

0

Lẽ nào nói....
Tình ái trên thế gian này, yêu đến sâu nặng
K phải y để được bên nhau, mà là thà để cho bản thân đau khổ, cũng muốn đối phương đk bình an sao ???
Tham gia ngày

17/08/2018

Sinh nhật

01/11/1999

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm