truyen

Trần Thị Uyển Nhi

@giolanh

4

59

0

Tên: Trần Thị Uyển Nhi
Bút danh: Gió Lạnh, Ni Dong,Eun Ni,...
Sinh ngày 10 tháng 3 năm 2000
Ước mơ: Có thể viết ra những thứ để sau này không phải hối hận, tự trách vì qua loa như vậy.
Điều ân hận cho đến hiện tại: Không toàn tâm viết những tác phẩm đầu tiên( bây giờ hối hận không còn kịp, chỉ có thể cố gắng cho sau này).
Trang facebook: Gió Lạnh ( Trần Thị Uyển Nhi)
Nick face: Trần Thị Uyển Nhi ( Gió Lạnh)
Nếu có thể: Chỉ muốn ở trong nhà, không muốn ra ngoài.
instagram: https://www.instagram.com/giolanh.eunni/?hl=vi
Tham gia ngày

16/07/2015

Sinh nhật

10/03/2000

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm