Gumiho

@Gumiho

0

8

15

Gumiho có nghĩa là cửu vĩ hồ ly.
Mik lấy từ tên bộ phim mik thích: “Bạn gái tôi là hồ ly”
^^
Tham gia ngày

16/04/2018

Sinh nhật

14/11/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm