truyen

Ice Moon

@hacnguyet

4

27

1

Truyện đối với ta, nó như đi vào cuộc sống, mỗi ngày không đọc truyện như thể ta mất đi thứ gì đó. Viết truyện, đó là một sở thích, chỉ cần là điều mình thích, không ăn trộm ăn cướp, không phạm pháp, không ảnh hưởng đến người khác thì sẽ cố gắng hoàn thành nó.
Truyện không có hay cùng không hay, chỉ có thích cùng không thích.
Tham gia ngày

11/06/2018

Sinh nhật

01/01/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm