Linh Linh ( Iris)

@holinh7a2

3

8

0

Mình không biết nên viết thế nào cho đúng mọi người cho mình ý kiến nha. Mọi người đọc truyện mình viết cho mình thêm góp ý nha
Tham gia ngày

28/09/2016

Sinh nhật

17/08/2004

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm