Linh Monkey

@Huonglinh2001

4

2

20

Yêu là tha thứ và cho đi!!!
Khi tình yêu tan vỡ thì một là ta yêu sai người; hai là ta yêu sai cách,hãy học lại cách yêu.
Tình yêu luôn luôn tồn tại.
Tham gia ngày

20/03/2016

Sinh nhật

22/01/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm