Windy

@Huỳnh Nhi

0

7

7

Tên: Huỳnh Ngọc Nhi
Bút danh: Windy
Thuộc cung: Bảo Bình~~
Biệt danh: pimon
Tính cách: sáng nắng, chiều mưa, tối có bão.^^
Tham gia ngày

20/05/2017

Sinh nhật

01/02/2003

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm