Huỳnh Phong Như

@Huỳnh Phong Như

0

0

6

"Yếu đuối" càng ghét bao nhiêu thì bản thân lại trở nên yếu đuối bấy nhiêu.
Tương lai? Mình còn có tương lai sao? Mình có thể chờ đến tương lai được không? Hay sẽ sớm để bẩn thân mình hoá điên vì hiện tại.
Tham gia ngày

10/06/2018

Sinh nhật

14/12/2005

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm