Huỳnh Ngọc Trâm

@huynhngoctram

1

175

105

. Tên: Huỳnh Ngọc Trâm
. Biệt danh: Trâm Trâm, bé heo
. Thường gọi: Bé Heo.
. Tuổi 22.
. FB: Ngọc Trâm( hình đại diện ?)
. Zalo: 0916681511
. Idol: Noo Phước Thịnh, Wendy Thảo, Bảo Anh, vv....
TRUYỆN CỦA TỚ THUỘC THỂ LOẠI ẢO, ẢO VÀ ẢO, NÊN AI KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG VÀO ĐỌC, XIN MỜI RA NGOÀI.
Tham gia ngày

19/03/2017

Sinh nhật

13/07/1990

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm