Hàn Băng Di

@jennykoi1102

2

3

2

Tên: Koi
Sở thích: Ăn, ngủ, viết truyện, ngoại ngữ,vv... và vv...
Tính cách: Hài hước đến nhiều khi như dở, ai khó tính không nên tiếp xúc.
Instagram: _quotesbuon_
Youtube: Đang cập nhật...
Facebook:Đang cập nhật...
Twitter:Đang cập nhật...
Discord: Đang cập nhật...
Tham gia ngày

26/07/2018

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm