truyen

Huần Đan Y ( Huần Đang Y)

@Kasasa

2

32

1

Bút danh: Huần Đang Y.

Chất xám là trí tuệ của mỗi con người, người văn minh luôn tôn trọng chất xám của người khác, chẳng cần biết đến những hình thức nào chỉ cần họ hiểu đó là thứ của bạn thì họ sẽ công nhận từ trong lòng và trong thâm tâm, kẻ đã đi đạo nhái thì cho dù bạn có quyền pháp lí thì chúng cũng sẽ tìm cách lách luật để trộm.

Đời là vậy kẻ gian và kẻ thiện tồn tại song hành, chẳng cần phải dùng đến pháp lí những người công tâm sẽ tự nhìn thấy.KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ SAOCOP CỦA CÁC BỘ TRUYỆN DO HUẦN ĐANG Y SÁNG TÁC, MỌI VẤN ĐỀ KHÁC CÓ THỂ INBOX ĐỂ TRAO ĐỔI.

Tham gia ngày

17/07/2018

Sinh nhật

01/01/1770

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm