Điệp Băng

@kevietngontinh24

0

0

0

- Tôi chỉ là kẻ cô đơn trong dòng người nghiệt ngã
- Link wattpad : https://www.wattpad.com/user/kevietngontinh24
- Facebook : https://www.facebook.com/kevietngontinh24
Tham gia ngày

05/12/2017

Sinh nhật

14/09/2004

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm