truyen

Hwa_0504

@KimAmi_07

0

57

3

내 모든 독자들에게 안녕하세요! Call me Hwa.

Trước khi các bạn đọc những truyện mình chuyển ver, hãy lưu ý:
1. Tất cả các truyện mình chuyển ver là để phục vụ các bạn đọc cũng như nhu cầu cá nhân, chưa xin phép tác giả, editor... Vui lòng không reup hoặc chuyển ver lại. Nếu ai có ý kiến thì mình xin phép gỡ truyện. Mình cảm ơn!
2. Các chú thích trong truyện là của tác giả hoặc editor.
3. Mình có chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ để phù hợp với nhân vật mình chuyển ver.

~ Sẽ còn bổ sung...

행복한 독서를 기원합니다 !!!
Tham gia ngày

20/08/2020

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm