Kybi

@Kybi

0

1

3

"Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy, giờ cô ấy đang trong vòng tay anh, còn thân mật hỏi : 'Em là ai ?'"
Tham gia ngày

30/11/2018

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm