Hà Neiji

@Kyo Min

2

11

2

FanTFBOYS,EXO,SEVENTEEN
- Tứ Diệp Thảo đồng hành cùng TFBOYS mười năm hẹn ước-
-Mãi mãi là bao xa-
15:06 ━●━━━━━━━━━23:10
⇆ ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻
Tham gia ngày

11/09/2017

Sinh nhật

15/06/2004

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm