Hà Neiji

@Kyo Min

0

1

10

FanTFBOYS,EXO,SEVENTEEN
- Wang Yuan,Wang Jun Kai , Yi Yang Qian Yi
- XiuMin, Lay, Suho, Chen, Baekhyun , Chanyeol,D.O, Kai , Sehun
- Scoups, JeongHan, Joshua, Jun , Hoshi , Wonwoo, Woozi , The8, Mingyu,DK,Seungkwan , Vernon,Dino
- Tứ Diệp Thảo đồng hành cùng TFBOYS mười năm hẹn ước-
Tham gia ngày

11/09/2017

Sinh nhật

15/06/2004

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm