Tử Mặc

@luhan1973hn

6

6

200

+..Tao thích cái luật đời
+.."có vay có trả" ..
- Tao thích cái quả báo đến với đứa sốg khốn nạn với tao ..
+.. Sốnq đểu với tao mà đòi taoTử tế..
- Ừ.... TỬ đi rồi bố đi TẾ..!!
Tham gia ngày

15/11/2016

Sinh nhật

22/02/1999

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm