Tôn Thiên Hạo

@luhan1973hn

6

6

175

Tôi không sợ kịch nói, tôi có thể phát ói khi người khác nói chói tai.


Tôi chỉ sợ kịch câm, người ta diễn âm thầm làm thâm tâm tôi LẦM TƯỞNG.
Tham gia ngày

15/11/2016

Sinh nhật

22/02/1999

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm