Tea

@MeoChan

2

1

0

Tôi đã nghĩ rất nhiều cho cuộc sống về già. Tuổi trẻ kiếm thật nhiều tiên, có thể thì mua một mảnh đất, không thể thì thuê nhà dài hạn, xung quanh trồng một ít hoa cỏ, ngoài sân kê bộ bàn ghế gỗ, đêm có trăng pha một ấm trà nóng ra sân hóng mát, có bạn đến chơi thì cùng bạn uống trà ôn chuyện xưa.

Nhà có thêm chú chó và chú mèo, mỗi ngày hòa giải chuyện đánh nhau của tụi nó.

Cứ như thế mà nhàn tản qua một đời cũng không uổng phí.
Tham gia ngày

28/08/2015

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm