Hạnh Trang

@MitWind

4

21

2

Mình cũng chỉ là người viết truyện linh tinh. Các cậu thấy hay thì cho tớ xin đề cử. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ viết mỗi ngày. Tớ cảm ơn.
*Cúi đầu*
Tham gia ngày

21/12/2015

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm