Mixxx yêu 1314

@Mixxx yêu 1314

3

10

3

không biết hát, không biết vẽ, cũng chả biết làm thơ
nhưng tay còn cầm bút, viết cho đời thẩn thơ
Tham gia ngày

21/08/2018

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm