Puii Pi Dy

@MonaNguyen

0

11

107

A khựa khựa, mị là Hiền, nhưng hãy gọi mị là Pi Dy.
Mị viết ra những câu truyện bựa bựa.
Tên bựa mới có hứng viết.

Thể loại mị viết là, Hiện Đại, Cổ Đại
Hiện đại là nữ phụ.
Cổ đại là xuyên không.
Tác phẩm được người yêu thích là Ơ... ĐM! TA THÀNH VƯƠNG PHI RỒI!
VÀ NỮ PHỤ KHUYẾT TẬT THẬT ĐÁNG THƯƠNG!

Một truyện mới nữa là TRỜI ĐỰU... TA THÀNH VƯƠNG PHI RỒI!
CON ĐẺ : DIỆU MỘNG MỘNG, NAM HUYỀN NGỌC.
LẠC QUYÊN, TUẦN VŨ.
HÌNH HOA HOA. HÀNH LIÊN UYÊN.
Tham gia ngày

26/05/2017

Sinh nhật

12/11/2002

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm