truyen

mongtho

@mongtho

0

0

0

Tác giả : Bounthanh Sirimoungkhoune là người Việt sanh ra và lớn lên ở nước Lào. Quê quán ba mẹ ở làng Diệc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Tác giả hiện sống và làm việc tại nước Úc. Tác giả đã viết nhiều tác phẩm như: thơ, ca dao, truyện ma,..
Tham gia ngày

29/03/2019

Sinh nhật

03/10/1981

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm