Diệp Uyên

@ngocdieptatoo

1

9

7

Không nản không lùi bước không làm trái lại lời nói của mình...đó là lối sống của tôi.
Tương lai có thể thay đổi nếu ta cố gắng làm thay đổi nó ^v^
Tham gia ngày

03/03/2017

Sinh nhật

20/07/2000

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm