truyen

Ảnh Đế Vô Tâm

@Người cha vô tâm .

1

3

3

Tiểu tăng Vô Tâm kính chào mọi người .

Tiểu tăng viết truyện theo cảm hứng ra truyện thất thường, nhưng chỉ các bạn ủng hộ nhiều, tiểu tăng nguyệt viết chục trang một lần vì các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tiểu tăng là cung Sư Tử .
Tham gia ngày

03/05/2019

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm