kính hoa thủy nguyệt

@nhannhuocnhi1419

8

7

27

Viết rất nhiều truyện và luôn để dở cho đến khi có ý tưởng lại viết tiếp :))) nghĩ ra một cái gì mới là lại thêm 1 truyện mới. Tác giả sẽ không drop truyện nào cả , nếu cảm thấy truyện đó có nhiều sai sót không sửa được sẽ viết mới lại •^•
Tham gia ngày

08/06/2016

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm