Over time

@Over time

3

25

43

Em xin tự giới thiệu:
Tên: Vương Kim Hoa
Bí danh: Over time
Bí danh khác: Vương Triên Hoa
Dân tộc: Hoa (au: giờ biết sao em họ Vương rầu ha. )
Sở thích: đánh lộn, tạt lon, cày game, dance, vẽ,....
Giỏi: dance.
Có học võ nha! Bình thái đạo (đang học); Taekwondo (đai đen )
Là 1 mắm hủ, lâu lâu thích ngôn tình. Nhưng đam mỹ là trên hết. Là một con fan lai
Hết!
Tham gia ngày

17/09/2017

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm