truyen

~~Hoàng Ngọc Tử Băng~~

@Panda Huyen Thoai

1

49

0

~~ Bảo Bình măy mắn~~
Là một con mọt truyện chính hiệu.
Đăng truyện phụ thuộc vào chất xám , ý tưởng, độ lười.

Đọc nhiều rồi bây giờ muốn thử cái cảm giác làm tác giả xem có khác làm độc giả hay không?
Tham gia ngày

06/08/2017

Sinh nhật

04/02/2002

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm