卸売

@pathanhyeu

0

5

8

Tình yêu là gì ? Tại sao nó lại đau khổ như thế ? Tôi không muốn yêu nữa ? Tôi sợ nó , tôi hận nó . Tôi sợ nó làm tôi đau lòng một lần nữa .Tôi không dám mở lòng để yêu thêm ai nữa . Liệu ai có thể giúp tôi quên đi nỗi sợ về tình yêu không ? Giúp tôi một lần nữa mở lòng với bạn không ?
Kotomete_Kun
Tham gia ngày

15/09/2017

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm