Bách Diệp Tử

@phuongnguyen220595

0

2

8

Đam mê truyện
Và sở thích viết truyện
Lời văn không trau chuốt mấy
Nhưng vẫn mong được ủng hộ
..
Bách Diệp Tử
Nickname ạ

Wattpad: @BachDiepTu
Tham gia ngày

07/09/2017

Sinh nhật

22/05/1995

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm