Lôi Ảnh

@shappy

0

1

34

Ukm nói sao ta...
nói chung mình là một đứa thích chui rúc ở nhà cày anime, truyện,vv...
mình thích vui vẻ, tự do và đưa ra những ý tưởng của riêng mình :)
mong các bạn và mình cùng giúp đỡ nhau nhé! thân..
Tham gia ngày

06/06/2017

Sinh nhật

26/02/2000

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm