Taku Akira

@Taku Akira

0

19

16

Sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối không biết
Yêu nắng yêu mưa ~ Ghét vừa mưa vừa nắng
Tham gia ngày

29/07/2017

Sinh nhật

06/01/2000

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm