truyen

Tây Tử Tiếu Đình

@Tây Tử Tiếu Đình

2

1

12

Tây Tử có viết truyện rồi đấy, nhưng văn phong còn non lắm, muốn chia sẻ tác phẩm của người khác trước, học tập cách viết rồi sửa lại.

Khi nào Tây Tử ra truyện mọi người ủng hộ nha!
Tham gia ngày

18/02/2020

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm