thanhdu098

@thanhdu098

0

0

21

Hồng đậu sinh Nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương ti.

Dịch thơ
Đậu đỏ sinh ở phương Nam
Xuân đến bao nhiêu cành đâm chồi
Mong Quân hãy hái thật nhiều
Vật ấy mang ý tình tương tư

"Một thứ tình cảm đẹp đẽ, nhưng lại khiên người ta day dứt mãi không thôi..."
Tham gia ngày

13/11/2017

Sinh nhật

20/04/2002

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm