thanhdu098

@thanhdu098

0

1

9

"Nếu vào một ngày người đó xa ngươi, có đau, có khổ, có sầu, có bi, thì cũng hãy nhớ...người ta cũng đã từng yêu ngươi sâu đậm, vì ngươi mà lỡ mất thanh xuân một đời."_Hiên Viên Mộng_
Tham gia ngày

13/11/2017

Sinh nhật

01/01/1970

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm