Hắc Dạ

@thuvanquang_2716

2

0

17

Cái gọi là duyên phận là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm giữa mênh mông hoang hải vô tận của thời gian không sớm một bước cũng không muộn một bước. #st
Tham gia ngày

25/03/2016

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm