Thyya

@Thyya

0

0

4

Cuộc sống vốn công bằng
Thật thì... chúng ta hay đổ lỗi cho cuộc sống nhưng chúng ta quá nghiêm khắc với chính mình mà thôi.
Tham gia ngày

20/06/2018

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chưa theo dõi ai.

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm