T Miu's K

@Tieunhu

8

1

2832

☘ Em kệ luôn cả sự thật trước mắt là trong yêu thương anh dần úa màu.

☘ Kệ ngoài kia người thương người đợi em vẫn chẳng đủ một chỗ chứa nào.

☘ Cả tuổi xuân xanh một người con gái, chỉ để chờ một người yêu em.

☘ Chờ cái ôm ngang hông thật chặt em chờ một lần được anh kêu tên.

☘ Chờ thời gian đi bên cạnh anh không một phút giây nào được lãng phí.

☘ Chờ câu nói anh thốt cửa miệng, anh yêu em lắm “NTCN”.

#By T Miu's K ❤
Tham gia ngày

15/11/2016

Sinh nhật

21/02/2004

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm