Tịnh Y

@tinhy10

0

1

6

Trần duyên phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ.

Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình.

Hay là tại chấp niệm của ta quá sâu?
Tham gia ngày

09/08/2018

Sinh nhật

30/11/-0001

Đang theo dõi

Chia sẻ hồ sơ

Tải Thêm